Naslov:

Zakon o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Predlog mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - skrajšani postopek
Predlagatelj:

Vizjak mag. Andrej

Datum dokumenta:

01/08/2009

Datum objave na spletu:

01/09/2009

Šifra dokumenta:

00702-42/2008/4

EVA:

2008-1211-0126

 mnenje- predlogZ vizjak4.doc