Naslov:

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov - Predlog zakona o izenačevanju možnosti invalidov - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

03/09/2010

Datum objave na spletu:

03/09/2010

Šifra dokumenta:

00711-7/2010/2

EVA:

2005-2611-0033
 ZIMI Vlada.doc