Naslov:

Začetek postopka za dopolnitev Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona - Predlog mnenja o predlogu za začetek postopka za dopolnitev Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona
Predlagatelj:

Tanko Jože

Datum dokumenta:

04/10/2009

Datum objave na spletu:

04/10/2009

Šifra dokumenta:

00000-1/2009/3

EVA:

2008-1211-0211
Predlog za začetek postopka


 mnenje vlade-ustavni.doc
 IMiSDoc.tif