Naslov:

Uredbe o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za šolstvo in znanost Črne gore o sodelovanju na področju izobraževanja - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

00724-67/2010/8

EVA:

2010-1811-0205

Vsebina:

PIS2010-1811-0205.DOCPIS2010-1811-0205.DOC