Naslov:

Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-1/2010/9

EVA:

2010-2511-0042

Vsebina:

PIS2010-2511-0042.DOCPIS2010-2511-0042.DOC

PIS2010-2511-0042p1.DOCPIS2010-2511-0042p1.DOC