Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - Sklep vlade
Nosilec:

MVZT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/09/2011

Klasifikacijska številka:

00723-5/2011/4

Seja:

149. Redna sejaII.-15Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – skrajšani postopek

EVA:

2010-3211-0002
 DZSklepVlade.doc