Naslov:

Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnem ukrepu za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek Draženci - Mednarodni mejni prehod Gruškovje - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-62/2010/8

EVA:

2010-2511-0141

Vsebina:

PIS2010-2511-0141.DOCPIS2010-2511-0141.DOC