Naslov:

Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-28/2008/7

EVA:

2008-2111-0017

Vsebina:

PIS2008-2111-0017.docPIS2008-2111-0017.doc