Naslov:

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist - Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/29/2010

Klasifikacijska številka:

00725-17/2010/6

Seja:

109. Redna sejaII.-21Predlog zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist – nujni postopek

EVA:

2010-2711-0069
 DZSklepVlade_2010_11_25_13_47_3.