Naslov:

Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena - (PIS) Predpis z obrazložitvijo




Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-66/2011/7

EVA:

2010-2511-0159

Vsebina:

PIS2010-2511-0159.docPIS2010-2511-0159.doc

Prilogi 1 in 2

PIS2010-2511-0159p1in2.docPIS2010-2511-0159p1in2.doc