Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - Sklep vlade
Nosilec:

MP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/13/2012

Klasifikacijska številka:

00720-13/2011/15

Seja:

168. Redna sejaII.-12Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – nujni postopek

EVA:

2011-2011-0059


DZSklepVlade.doc