Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MZP

Datum dokumenta:

07/06/2009

Datum objave na spletu:

07/07/2009

Šifra dokumenta:

00721-14/2009/1

EVA:

2009-2411-0025
 dZANS_vrs_1c1.doc