Naslov:

Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00712-69/2009/11

EVA:

2009-1611-0017

Vsebina:

PIS2009-1611-0017.docxPIS2009-1611-0017.docx