Naslov:

Sklep o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/17/2014

Šifra dokumenta:

36001-1/2009/7

EVA:

2009-2111-0038

Vsebina:

PIS2009-2111-0038.DOCPIS2009-2111-0038.DOC