Naslov:

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 - Obvestilo o uskladitvi št. 1 - Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:

05/18/2009

Datum objave na spletu:

05/18/2009

Šifra dokumenta:

84300-4/2009/4

EVA:

2007-1911-0001
 Resol_VNDN_MK_18-5-2009.doc