Naslov:

Zakon o cestah - Poročilo delovnega telesa
Nosilec:

MZP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/08/2010

Klasifikacijska številka:

00721-18/2010/16

Seja:

99. Redna sejaII/3Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o predlogu zakona o cestah

EVA:

2010-2411-0005
 OGTR Poročilo_2010_12_07_8_44_29