Naslov:

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-50/2011/12

EVA:

2011-2511-0006

Vsebina:

PIS2011-2511-0006.doc