Naslov:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 X 110 kV RTP Polje - RTP Vič - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-20/2010/9

EVA:

2010-2511-0049

Vsebina:

PIS2010-2511-0049.docPIS2010-2511-0049.doc