Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/29/2014

Šifra dokumenta:

00714-17/2010/10

EVA:

2010-3111-0028

Vsebina:

PIS2010-3111-0028.docPIS2010-3111-0028.doc