Naslov:

Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - Sklep vlade
Nosilec:

Žerjav mag. Radovan

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/13/2011

Klasifikacijska številka:

00702-25/2011/10

Seja:

135. Redna sejaII.-6Predlog amandmaja k dopolnjenemu predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma

EVA:

2008-1211-1803
 DZSklepVlade.doc