Naslov:

Zakon o opravljanju dejavnosti splošnega pomena - Novo gradivo št. 3 - Predlog zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena - prva obravnava
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

04/13/2011

Datum objave na spletu:

04/13/2011

Šifra dokumenta:

00714-3/2011/20

EVA:

2010-3111-0020

Osnutek podzakonskih aktov

Stališče ESS


Izjava o stopnji usklajenosti s Konfederacijo
sindikatov javnega sektorja


 ZIDSP13.4.2011.doc
 ZIDSP13_4_2011.doc.pdf
 ePodpisIzvoz.xml
 OSNUTEK_navodilo.doc
 OSNUTEK-uredba.doc
 Pred_ZUDSP_novo.doc
 izjava.tif