Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije - Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

11/30/2009

Datum objave na spletu:

12/01/2009

Šifra dokumenta:

00715-27/2009/15

EVA:

2003-2311-0016
Mnenje Državnega sveta


 mnenje na stališče DS-ZSKZ.doc
 Mnenje DS kmet..doc