Naslov:

Zakon o zaposlovanju in delu tujcev - Sklep vlade
Nosilec:

MDDSZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/25/2011

Klasifikacijska številka:

00711-18/2010/13

Seja:

126. Redna sejaII.-14APredlog uskladitvenega amandmaja k 14. členu Predloga zakona o zaposlovanju in delu tujcev

EVA:

2010-2611-0085
 DZSklepVlade.doc