Naslov:

Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb ali drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00725-5/2009/7

EVA:

2009-2711-0014

Vsebina:

PIS2009-2711-0014.DOCPIS2009-2711-0014.DOC