Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju - Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/03/2011

Klasifikacijska številka:

00719-59/2010/20

Seja:

137. Redna sejaII.-29APredlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju – tretja obravnava

EVA:

2010-2511-0014
 DZSklepVlade.doc