Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi - prva obravnava
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:

04/02/2010

Datum objave na spletu:

04/07/2010

Šifra dokumenta:

00701-8/2010/2

EVA:

2010-1536-0002Mnenje SVZ

Mnenje MF PREDLOG ZA OBRAVNAVO.pdf
 Predlog ZLS-R.doc
 mnenje_-_spr_in_dop_zakona_o_lok
 IMiSDoc.tif