Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-58/2010/10

EVA:

2010-2511-0109

Vsebina:

PIS2010-2511-0109.doc