Naslov:

Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-3/2009/8

EVA:

2008-2111-0013

Vsebina:

PIS2008-2111-0013.docPIS2008-2111-0013.docPIS2008-2111-0013p1.docPIS2008-2111-0013p1.doc