Naslov:

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save - Predlog mnenja o predlogu zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
Predlagatelj:

Vizjak mag. Andrej

Datum dokumenta:

07/19/2011

Datum objave na spletu:

07/19/2011

Šifra dokumenta:

00702-35/2011/4

EVA:

2008-1211-1929
 mnenje vlade 2.DOC
 mnenje_vlade_2.doc.pdf
 podpis_info.xml
 XML_SPIS.xml
 novo besedilo predloga zakona.PD