Naslov:

Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma - Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, in o financiranju terorizma
Predlagatelj:

MZZ

Datum dokumenta:

01/11/2010

Datum objave na spletu:

01/15/2010

Šifra dokumenta:

00724-4/2010/1

EVA:

2009-1811-0045
 Konvencija SE o pranju denarja n