Naslov:

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006 v letih 2009 - 2010 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00715-6/2010/13

EVA:

2009-2311-0090

Vsebina:

PIS2009-2311-0090.DOCPIS2009-2311-0090.DOC