Naslov:

Uredba o določitvi obmejnih problemskih območij - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/14/2014

Šifra dokumenta:

00701-7/2011/9

EVA:

2011-1536-0007

Vsebina:

PIS2011-1536-0007.docPIS2011-1536-0007.doc