Naslov:

Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00715-9/2011/9

EVA:

2010-2311-0091

Vsebina:

PIS2010-2311-0091.DOCPIS2010-2311-0091.DOC