Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - nujni postopek
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

01/08/2009

Datum objave na spletu:

01/09/2009

Šifra dokumenta:

00712-1/2009/1

EVA:

2009-1611-0049
 ZDDPO.2C.predlog1.8.1.09.doc