Naslov:

Uredba o notificiranju zahtev za storitve - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/30/2014

Šifra dokumenta:

00713-30/2010/8

EVA:

2010-2111-0079

Vsebina:

PIS2010-2111-0079.docPIS2010-2111-0079.doc