Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

10/23/2009

Datum objave na spletu:

11/09/2009

Šifra dokumenta:

00712-68/2009/3

EVA:

2009-1611-0143
 NOVELA ZJNVETPS_15.doc