Naslov:

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2014

Šifra dokumenta:

00719-32/2010/8

EVA:

2010-2511-0108

Vsebina:

PIS2010-2511-0108.docPIS2010-2511-0108.doc