Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije - Sklep vlade
Nosilec:

Juri Franco

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/29/2011

Klasifikacijska številka:

00702-39/2011/12

Seja:

152. Redna sejaII.-12Predlog mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

EVA:

2008-1211-2014
 DZSklepVlade.doc