Naslov:

Uredba o spremembi Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/16/2014

Šifra dokumenta:

00719-6/2010/8

EVA:

2010-2511-0040

Vsebina:

PIS2010-2511-0040.docPIS2010-2511-0040.doc