Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev - Predlog uskladitvenih amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

03/03/2010

Datum objave na spletu:

03/03/2010

Šifra dokumenta:

00712-68/2009/26

EVA:

2009-1611-0143
 ZJNVETPS-B_3obrDZ_usklad amand.d