Naslov:

Zakon o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti - Sklep vlade
Nosilec:

MZZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/17/2010

Klasifikacijska številka:

00724-78/2010/3

Seja:

112. Redna sejaIV.-36Predlog zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski listini lokalne samouprave o pravici do sodelovanja pri vprašanjih lokalne oblasti

EVA:

2010-1811-0027
 DZSklepVlade_2010_12_16_13_44_33