Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala - Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o družbah tveganega kapitala - nujni postopek
Predlagatelj:

MG

Datum dokumenta:

06/03/2009

Datum objave na spletu:

06/09/2009

Šifra dokumenta:

00713-24/2009/2

EVA:

2009-2111-0208

 tvegani kapital.doc