Naslov:

Zakon o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - Sklep vlade
Nosilec:

MG

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/30/2010

Klasifikacijska številka:

00713-36/2010/4

Seja:

114. Redna sejaII.-3Predlog zakona o Javnem skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško – prva obravnava

EVA:

2010-2111-0012
 DZSklepVlade_2010_12_29_13_50_22