Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju - tretja obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

02/12/2010

Datum objave na spletu:

02/15/2010

Šifra dokumenta:

00712-67/2009/20

EVA:

2009-1611-0142 

 ZJN-2B_3 obravnava DZ1.doc