Naslov:

Zakon o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - Sklep vlade
Nosilec:

Žerjav mag. Radovan

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/26/2011

Klasifikacijska številka:

00702-25/2011/5

Seja:

136. Redna sejaII.-9Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

EVA:

2008-1211-1803
 DZSklepVlade.doc