Naslov:

Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov - (PIS) Predpis z obrazložitvijo
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/27/2014

Šifra dokumenta:

00718-6/2011/13

EVA:

2011-1911-0009

Vsebina:

PIS2011-1911-0009.DOCPIS2011-1911-0009.DOC

PIS2011-1911-0009p1.DOCPIS2011-1911-0009p1.DOC