Naslov:

Zakon o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - Novo gradivo - Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - skrajšani postopek
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

08/31/2009

Datum objave na spletu:

09/01/2009

Šifra dokumenta:

00712-1/2009/12

EVA:

2009-1611-0049


 

 ZDDPOpredlog2882009povladi.doc