Naslov:

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja - Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/24/2011

Klasifikacijska številka:

00712-8/2011/23

Seja:

135. Redna sejaII.-15APredlog uskladitvenega amandmaja k Predlogu zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

EVA:

2010-1611-0100
 DZSklepVlade.doc