Naslov:

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilstvu - Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/23/2011

Klasifikacijska številka:

00725-5/2011/7

Seja:

141. Redna seja5Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu – skrajšani postopek

EVA:

2009-2711-0016
 DZSklepVlade.doc