Naslov:

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Obvestilo o uskladitvi gradiva št. 1 - Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - prva obravnava
Predlagatelj:

SVLR

Datum dokumenta:

10/22/2010

Datum objave na spletu:

10/22/2010

Šifra dokumenta:

00701-16/2010/17

EVA:

2010-1536-0004
 spremniZSRRcistopis.doc.pdf
 spremniZSRRcistopis.doc
 ePodpisIzvoz.xml